struć


struć
Chodzić jak struty zob. chodzić 4.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • struc — struc, struci, s.m. (reg.) scândură care leagă talpa saniei de proţap. Trimis de blaurb, 23.01.2007. Sursa: DAR …   Dicționar Român

  • ştruc — ştruc, ştrúcuri, s.n. (înv.) postav gros. Trimis de blaurb, 26.02.2007. Sursa: DAR …   Dicționar Român

  • struc — con·struc·tion; con·struc·tion·al; con·struc·tion·ism; con·struc·tion·ist; con·struc·tive; con·struc·tive·ly; con·struc·tive·ness; con·struc·tor; con·struc·ture; de·struc·ti·bil·i·ty; de·struc·ti·ble; de·struc·tion; de·struc·tion·al;… …   English syllables

  • struć — dk Xa, struję, strujesz, struj, struł, struty «zaszkodzić czyjemuś zdrowiu, zwykle przez podanie niewłaściwego pokarmu, wywołać niedomagania, chorobę» Struć kogoś nieświeżym mięsem. ◊ Chodzić, wyglądać jak struty «być zmartwionym, przygnębionym,… …   Słownik języka polskiego

  • struc — abbreviation structure …   Useful english dictionary

  • struc´ture|less|ness — struc|ture|less «STRUHK chuhr lihs», adjective. having no definite structure; amorphous. »To interpret the scattering of neutrons one idealizes the nucleus as a structureless sphere (New Scientist). –struc´ture|less|ness, noun …   Useful english dictionary

  • struc|ture|less — «STRUHK chuhr lihs», adjective. having no definite structure; amorphous. »To interpret the scattering of neutrons one idealizes the nucleus as a structureless sphere (New Scientist). –struc´ture|less|ness, noun …   Useful english dictionary

  • struć (się) — {{/stl 13}}{{stl 7}}ZOB. truć (się) II{{/stl 7}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}jak struty {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • struc|tur|al|ism — «STRUHK chuhr uh LIHZ uhm», noun. 1. Psychology. the study of the structure of consciousness, or what it consists of, as opposed to its function, or what it does. 2. = structural linguistics. (Cf. ↑structural linguistics) 3. a method of… …   Useful english dictionary

  • struc|tur|al|is|tic — «STRUHK chuhr uh LIHS tihk», adjective. of, having to do with, or characteristic of structuralism …   Useful english dictionary